Goede Doelen Week Lith

 

 

Beste dorpsgenoten,

 

De Goede Doelen Week 2024 zit erop. We willen alle inwoners van Lith ontzettend bedanken voor de mooie giften. We kunnen spreken van een succesvolle 1e editie van de Goede Doelen Week in Lith. De contanten zijn per doel verdeeld zoals door u aangegeven en de giften via QR codes zijn bij elkaar opgeteld.

Na aftrek van de gemaakte kosten voor collecte materiaal en promotiemateriaal zijn de opbrengsten per doel als volgt:

 

Alzheimer Nederland:                € 1.098,06

Brandwonden Stichting:               € 861,91

Hartstichting:                              € 1.019,94

Hersenstichting:                         € 1.001,99

KWF Kankerbestrijding:            € 1.247,23

Longfonds:                                    € 927,98

Nierstichting:                               € 925,48

Reuma Nederland:                       € 882,04

 

In totaal maakt dat een bedrag van €7.964,63. 

 

Wij willen ook de Dorpsraad, LithJonneke ReclamePlus Kwakkenbos en MFA de Snoeck bedanken voor hun steun. 

 

Tot slot, een extra dank gaat uit naar onze collectanten. We zijn enorm blij met jullie enthousiaste inzet.

 

Volgend jaar vindt de Goede Doelen Week plaats op 7 t/m 12 april 2025. 

Wilt u volgend jaar ook mee collecteren? We zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers!

 

Beste dorpsgenoot,

Zoals u mogelijk al vernomen heeft, organiseren we vanaf 2024 een Goede Doelen Week in Lith. We bundelen de krachten in zowel organisatie als vrijwilligers en komen één keer per jaar bij u aan de deur om te collecteren voor alle deelnemende goede doelen tegelijk. 

Hoe gaat het in z’n werk?

Op de achterkant van deze brief vindt u een invulformulier. Op het invulformulier staan de doelen die meedoen aan Goede Doelen Week Lith. U kunt kiezen uit doneren middels contant geld of via QR-code.

Contant geld:

 • Geef op het invulformulier aan welk(e) doel(en) u een bijdrage wilt geven;
  • Vul de bedragen in op het invulformulier en tel de bedragen onderaan bij elkaar op;
  • U kunt er ook voor kiezen om alleen een totaalbedrag in te vullen. Dan verdelen wij dit gelijkmatig over alle deelnemende goede doelen;
 • Het totaalbedrag in contanten stopt u samen met deze brief in de meegeleverde envelop;
 • Zet de retourenvelop a.u.b. klaar voor de collectant. Tussen 8 en 13 april komt de collectant de envelop weer bij u ophalen in verzegelde bussen. U kunt de collectant herkennen aan zijn of haar collectebus en badge;
 • Als u de collectant misloopt, ontvangt u een niet thuis-briefje met verdere instructies.

 

QR-code:

 • Onderaan deze brief vindt u de QR-code om uw donatie direct over te maken;
 • Uw bedrag zal gelijkmatig verdeeld worden over alle deelnemende goede doelen;
 • U laat het invulformulier leeg en kunt aan de collectant laten weten dat u met de QR-code heeft gedoneerd;
 • Let op: de overboeking zal plaatsvinden naar het rekeningnummer van de Kernraad Lithoijen, waarmee wij samenwerken. Het standaardbedrag staat op €16 (€2 per goed doel). Dit kan uiteraard aangepast worden.

Alle deelnemende doelen hebben het label CBF Erkend Goed Doel. Voor meer informatie of bij vragen kunt u een kijkje nemen op www.gdwlith.nl of kunt u mailen naar goededoelenweeklith@outlook.com.

Namens alle deelnemende goede doelen danken wij u voor uw bijdrage!