Goede Doelen Week 2024 zit erop


Beste dorpsgenoten,

 

De Goede Doelen Week 2024 zit erop. We willen alle inwoners van Lith ontzettend bedanken voor de mooie giften. We kunnen spreken van een succesvolle 1e editie van de Goede Doelen Week in Lith. De contanten zijn per doel verdeeld zoals door u aangegeven en de giften via QR codes zijn bij elkaar opgeteld.

Na aftrek van de gemaakte kosten voor collecte materiaal en promotiemateriaal zijn de opbrengsten per doel als volgt:

 

Alzheimer Nederland:            € 1.098,06

Brandwonden Stichting:           € 861,91

Hartstichting:                          € 1.019,94

Hersenstichting:                     € 1.001,99

KWF Kankerbestrijding:         € 1.247,23

Longfonds:                                 € 927,98

Nierstichting:                            € 925,48

Reuma Nederland:                   € 882,04

 

In totaal maakt dat een bedrag van €7.964,63. 

 

Wij willen ook de Dorpsraad, LithJonneke ReclamePlus Kwakkenbos en MFA de Snoeck bedanken voor hun steun. 

 

Tot slot, een extra dank gaat uit naar onze collectanten. We zijn enorm blij met jullie enthousiaste inzet.

 

Volgend jaar vindt de Goede Doelen Week plaats op 7 t/m 12 april 2025. 

Wilt u volgend jaar ook mee collecteren? We zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers!

Collectanten zijn er klaar voor!


Woensdag 27 maart hebben wij de collectebussen uitgereikt aan onze collectanten. Meer dan 50 vrijwilligers gaan dit jaar aan de slag voor de Goede Doelen Week Lith. Wij zijn enorm trots op deze inzet!

Tussen 2 en 6 april komt de collectant de eerste keer bij u aan de deur om de retourenvelop te bezorgen. Omdat dit de 1e keer is dat wij de Goede Doelen Week in Lith organiseren, zal de collectant even bij u aanbellen om het proces uit te leggen. 

De week daaropvolgend, van 8 t/m 13 april, komt de collectant voor de 2e keer bij u aan de deur om de envelop op te halen. 


 

     

 


 

Nog maar een paar weken


Achter de schermen is onze organisatie al maanden bezig om de 1e Goede Doelen Week in Lith voor te bereiden. De collectanten zijn geïnformeerd en het drukwerk met de uitleg ligt klaar. 

Vanaf eind maart zult u bij het inrijden van Lith onze spandoeken zien om extra aandacht te vestigen op de collecteweek. 

Wilt u nog meehelpen en u aanmelden als collectant? Het kan nog! Stuur een mail naar goededoelenweeklith@outlook.com voor meer informatie.Collectanten bijeenkomst


Op dinsdag 3 oktober 2023 houden wij onze eerste collectanten bijeenkomst. Op deze informatie avond lichten wij de huidige collectanten van de goede doelen in over de nieuwe werkwijze tijdens de Goede Doelen Week.

De collectanten bijeenkomst wordt gehouden in MFA de Snoeck.

Wilt u zich ook aanmelden als collectant? Stuur een mailtje naar goededoelenweeklith@outlook.com en wij sturen u meer informatie toe over deze collectanten avond.